Cuộc thi inh viên thanh lịch 2015 nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng 55 năm thành trường Đại học Thương mại.
Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng 55 năm thành lập trường Đại học Thương mại, Đoàn thanh niên đã tổ chức cuộc thi Đại học Thương mại trong tôi