ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA KHOA THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THỜI GIAN TỚI   11/12/2015 11:26:39 PM

Các hướng nghiên cứu chính của khoa Thương mại quốc tế thời gian tới

1. Kinh doanh quốc tế

2. Quản trị đa văn hóa trong các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế

3. Hải quan  Việt Nam

4. Thương phẩm học

5. Quản trị giao nhận và vận chuyển hàng hóa quốc tế

 


TIN KHÁC
Hội thảo khoa học do Khoa Thương mại quốc tế tổ chức vào sáng ngày 5 tháng 11 năm 2015 với chủ đề “ Phát triển thương mại quốc tế của Việt Nam trong bối cảnh thực hiện các FTA thế hệ mới”. Hội thảo đã nhận được sự tham gia viết bài từ các nhà khoa học và toàn bộ cán bộ, giảng viên của Khoa.