Hội thảo khoa học do Khoa Thương mại quốc tế tổ chức vào sáng ngày 5 tháng 11 năm 2015 với chủ đề “ Phát triển thương mại quốc tế của Việt Nam trong bối cảnh thực hiện các FTA thế hệ mới”. Hội thảo đã nhận được sự tham gia viết bài từ các nhà khoa học và toàn bộ cán bộ, giảng viên của Khoa.