Tài liệu tổng hợp những điều sinh viên Thương Mại cần biết   11/15/2015 5:21:06 PM
 Tài liệu tổng hợp tất cả những nội dung quan trọng mà sinh viên ĐH Thương Mại cần biết, bao gồm:

Phần 1. Giới thiệu chung về ĐH Thương Mại (Lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức, các chuyên ngành đào tạo, các loại hình đào tạo…)

Phần 2. Các văn bản về quy chế đào tạo, quy chế sinh viên và các quy định có liên quan đến quá trình đào tạo (các quy định của Bộ Giáo dục Đào Tạo và các quy định của trường ĐH Thương Mại liên quan đến quá trình đào tạo trong nhà trường)

Phần 3. Phụ lục (bảng đánh giá kết quả rèn luyện; các mẫu đơn, chứng nhận dùng cho sinh viên…)

Nội dung chi tiết có trong file đính kèm theo đường link sau: http://bit.ly/1OLEgDv

TIN KHÁC
2Ngày 22 tháng 9 năm 2015, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức trọng thể Lễ công bố Quyết định số 3518/QĐ-BGDĐT ngày 09/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Thương mại nhiệm kỳ 2011-2016 và Quyết định số 3520/QĐ-BGDĐT ngày 09/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thương mại nhiệm kỳ 2011-2016.