Danh sách sinh viên miễn giảm học phí năm học 2015 - 2016   11/13/2015 9:19:56 AM

Danh sách sinh viên được miễn giảm học phí năm học 2015 - 2016. Download file đính kèm theo đường link sau để xem danh sách chi tiết http://bit.ly/1kR4Yxm

TIN KHÁC
2Ngày 22 tháng 9 năm 2015, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức trọng thể Lễ công bố Quyết định số 3518/QĐ-BGDĐT ngày 09/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Thương mại nhiệm kỳ 2011-2016 và Quyết định số 3520/QĐ-BGDĐT ngày 09/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thương mại nhiệm kỳ 2011-2016.