KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ

Trưởng khoa:        PGS.TS Doãn Kế Bôn

Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Duy Đạt

Chuyên viên Khoa: CN Nguyễn Hoài Thu

 

C:\Users\Administrator\Downloads\_DSC8764.jpg

 

BỘ MÔN QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP

THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

 Trưởng bộ môn: TS Lê Thị Việt Nga 

Phó Trưởng bộ môn: ThS. Mai Thanh Huyền

 

Quá trình phát triển:

Bộ môn Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế là một bộ môn chuyên ngành được thành lập cùng với quá trình thành lập nhà trường, lúc đầu có tên là Bộ môn Công nghệ phẩm. Đến năm 1998 được đổi tên thành bộ môn Nghiệp vụ thương mại quốc tế trực thuộc khoa Thương mại quốc tế. Sau đó được đổi tên thành Bộ môn Quản trị Tác nghiệp Thương mại Quốc tế.

Các môn học đảm nhiệm :

1.   Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế 

2.   Tổng luận Thương phẩm học

3.   Kinh doanh quốc tế

4.   Quản trị đa văn hóa

5.   Đàm phán Quốc tế

6.   Quản trị giao nhận và vận chuyển hàng hóa quốc tế

7.    Nghiệp vụ Hải quan

Danh sách các cán bộ của bộ môn

STT

Họ và tên

Học hàm, học v ị

Chức vụ

Ghi chú

1

Doãn Kế Bôn

PGS, TS

Trưởng Khoa

 

2

Lê Thị Việt Nga

Tiến sỹ

Trưởng Bộ môn

 

3

Mai Thanh Huyền

Thạc sỹ

Phó Trưởng Bộ môn

 

4

Phan Thu Trang

Thạc sỹ

Giảng viên

 

5

Trương Quang Minh

Thạc sỹ

Giảng viên

 

6

Vũ Anh Tuấn

Thạc sỹ

Giảng viên

 

7

Nguyễn Vi Lê

Thạc sỹ

Giảng viên

 

 

BỘ MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Bích Thủy

Phó Trưởng bộ môn: ThS Nguyễn Thùy Dương

C:\Users\Administrator\Downloads\_DSC8770.jpg

 Quá trình phát triển:

Bộ môn Kinh tế Quốc tế được thành lập năm 2006 với tên là Bộ môn Kinh tế Căn bản từ ba Bộ môn Kinh tế phát triển , Kinh tế Quốc tế và Kinh tế Môi trường, trưởng bộ môn là Thạc sỹ Hoàng Văn Kinh thuộc khoa Kinh tế đến tháng 8 năm 2008 được điều chuyển về Khoa Thương mại Quốc tế và đổi tên thành Bộ môn Kinh tế Quốc tế, đến năm 2010 đồng chí TS Phạm Thị Tuệ được bổ nhiệm làm trưởng Bộ môn. Đến năm 2012 đồng chí Phạm Thị Tuệ chuyển sang Trung tâm nghiên cứu phát triển Thương mại, Thạc sỹ Nguyễn Duy Đạt được bổ nhiệm làm Phó Trưởng bộ môn phụ trách Bộ môn. Nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2016-2021; TS. Nguyễn Bích Thủy được bổ nhiệm làm Trưởng Bộ môn.

 Các môn học đảm nhiệm:

1.     Kinh tế Quốc tế

2.     Kinh tế Môi trường

3.     Đầu tư quốc tế

4.     Kinh tế học lao động

Danh sách các cán bộ của bộ môn

STT

Họ và tên

Học hàm, học v ị

Chức vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Bích Thủy

Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn

 

2

Nguyễn Thùy Dương

Thạc sỹ

P. Trưởng Bộ môn

 

3

Nguyễn Nguyệt Nga

Thạc sỹ

Giảng viên

 

4

Phan Thu Giang

Thạc sỹ

Giảng viên

 

5

Nguyễn Duy Đạt

Thạc sỹ

Phó Trưởng Khoa

 

6

Lê Quốc Cường

Thạc sỹ

Giảng viên

 

7

Đặng Diệu Thuý

Thạc sỹ

Giảng viên

 

8

Nguyễn Quốc Tiến

Thạc sỹ

Giảng viên thỉnh giảng

 

 

"