KHOA THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Điện thoại: 04.37643219 Ext 3070

Email: tmqt@vcu.edu.vn

Địa chỉ: P. 102 nhà T

Trưởng khoa:        PGS.TS Doãn Kế Bôn

Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Quốc Tiến

Chuyên viên Khoa: CN Nguyễn Hoài Thu


Quá trình hình thành và phát triển:

Khoa THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ trường Đại học Thương mại được thành lập theo quyết định số 862/QĐ - Bộ GD & ĐT – TCCB ngày 27/4/1998 của Bộ giáo dục và đào tạo và đã chính thức ra mắt ngày 01/06/1998.

Khi thành lập theo sự bổ nhiệm của nhà trường, đồng chí PGS. TS Trần Thị Dung làm trưởng khoa. Đến tháng 06/2000, do được tín nhiệm, PGS. TS Trần Thị Dung được nhà trường bổ nhiệm giữ chức vụ Phó hiệu trưởng. Kể từ đó TS Nguyễn Văn Thanh (Nguyên trưởng bộ môn Tài chính Quốc tế) được bổ nhiệm chức vụ Trưởng khoa tiếp tục nhiệm kỳ 1997 – 2001 cho đến nay. Do yêu cầu phát triển của trường tháng 8/2008 Bộ môn Tin học chuyển sang khoa Hệ thống thông tin Kinh tế, và ThS Dương Văn Tỉnh Phó Trưởng Khoa Thương mại Quốc tế  được điều chuyển sang làm Phó Trưởng Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế. PGS TS Nguyễn Văn Thanh được điều chuyển sang làm trưởng khoa Sau Đại học và; PGS TS Doãn Kế Bôn được bổ nhiệm làm trưởng khoa Thương mại Quốc tế và ThS Nguyễn Quôc Tiến được bổ nhiệm làm Phó Trưởng khoa. Đến năm học 2010-2011 Bộ môn Quản trị Tài chính được nhà trường chuyển sang Khoa Tài chính Ngân hàng. Hiện nay khoa có 16 cán bộ, giảng viên trong đó có 2 PGS TS, 3 TS, 14 ThS và 1200 sinh viên.

 

"