KHOA THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ   11/6/2015 10:37:55 AM
           

 KHOA THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Điện thoại: 04.37643219 Ext 3070

Email: tmqt@vcu.edu.vn

  Trưởng khoa: PGS.TS Doãn Kế Bôn

Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Quốc Tiến

Chuyên viên Khoa: CN Nguyễn Hoài Thu